Board of Directors

Board of Directors

Board of Directors

MR. GOOI SEONG LIM

Chairman and Managing Director

MR. GOOI SEONG HEEN

Executive Director

MR. GOOI SEONG CHNEH

Executive Director

MR. GOOI SEONG GUM

Executive Director

MR. GAN KIM GUAN

Senior Independent Non-Executive Director

MR. YEO JON TIAN @ EEYO JON THIAM

Independent Non-Executive Director

MR. TAN AH LAI

Independent Non-Executive Director

MR. CHEW CHING CHONG

Independent Non-Executive Director

MR. GOOI KHAI SHIN

Alternate Director to Mr. Gooi Seong Lim

MR. GOOI CHUEN HOWE

Alternate Director to Mr. Gooi Seong Heen

MR. GOOI SEONG LIM

Chairman and Managing Director

MR. GOOI SEONG HEEN

Executive Director

MR. GOOI SEONG CHNEH

Executive Director

MR. GOOI SEONG GUM

Executive Director

MR. GAN KIM GUAN

Senior Independent Non-Executive Director

MR. YEO JON TIAN @ EEYO JON THIAM

Independent Non-Executive Director

MR. TAN AH LAI

Independent Non-Executive Director

MR. CHEW CHING CHONG

Independent Non-Executive Director

MR. GOOI KHAI SHIN

Alternate Director to Mr. Gooi Seong Lim

MR. GOOI CHUEN HOWE

Alternate Director to Mr. Gooi Seong Heen